Sat pescăresc la origini, Crişan a cunoscut o dezvoltare rapidă tocmai datorită poziţiei sale privilegiate pe cel mai circulat canal, Sulina, frecventat de navele comerciale cât şi de cele de turism şi agrement.

 Trei mari meandre ale fluviului se unesc aici, tot ele fiind căile de acces la unele dintre cele mai inedite coloane ale Deltei: spre sud către Caraorman, lacul Puiu şi lacul Rosu, iar la nord, pe malul dintre braţele Dunării vechi, către Mila 23 sau spre satul şi pădurea Letea.

Astăzi Crişanul reprezintă, fără îndoială, un potenţial economic, în special turistic, de o deosebită importanţă care aşteaptă să fie valorificat în toate valenţele sale.

În localitatea Crişan accesul se face cu navele clasice de călători (3 ore de mers) sau cu navele rapide (1 oră de mers), navigând pe braţul Sulina.

Distanţa faţă de municipiul Tulcea este de 47 km.